Logo

Povinná elektronická komunikace s finanční správou od 1.1.2015

Na daňové poplatníky, kteří mají datovou schránku nebo mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem se v určitých případech od 1.1. 2015 vztahuje povinná elektronická komunikace s finanční správou!

Elektronická komunikace se vztahuje na podání:

  • přihlášky k registraci,
  • oznámení o změně registračních údajů,
  • řádného daňového přiznání,
  • dodatečného daňového přiznání,
  • hlášení a vyúčtování.

Výše uvedená podání lze u vybraných subjektů od 1.1.2015 učinit pouze elektronicky – datovou zprávou. Datová zpráva musí být ve stanoveném formátu a struktuře a lze ji odeslat prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (v takovémto případě musí být datová zpráva ověřena identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky.

Pokud daňový subjekt, na nějž se tato povinnost vztahuje, učiní podání jinak než v povinné elektronické formě, správce daně mu uloží pokutu ve výši 2.000 Kč. Je-li podání jinak než elektronickou formou jedinou vadou, je toto podání považováno za bezvadné a správce daně jej zpracuje. Pokuta vás ale nemine.

Kromě pokuty 2000 Kč může správce daně uložit pokutu do 50 000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.

Pokud si nejste jisti a potřebujete radu odborníka, kontaktujte daňového poradce.

Další informace

Ohodnotit tuto položku 
(0 hlasů)