Logo

14.09.2020 Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (náhradní termín za 18.03.2020)

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (doplněno o úpravy a aktuality k letošním událostem)    lektor:  Ing. Růžena Klímová

 

Ing. Klímová publikuje v mnoha odborných časopisech, svoji publikační činnost zahájila v r. 2000, nejprve jen dílčími příspěvky do odborných časopisů, později i jako autor a spoluautor odborných publikací. Ing. Klímová je autorkou několika odborných titulů – Mzdové a personální checklisty, Mzdové výpočty, Povinnosti mzdové účetní a spoluautorkou odborných publikací MZDY, Encyklopedie mzdového účetnictví, a dalších. Ing. Růžena Klímová je velice schopná a sympatická lektorka, která přednáší mzdovou problematiku už od roku 1999 pro mnoho vzdělávacích agentur a nyní nově i pro naši společnost Chebská účetní a poradenská s.r.o.

 

Místo konání: Kulturní centrum Svoboda, Za mostní branou 5, Cheb

Datum konání: 14. 9. 2020

Čas konání: 10:00 - 14:00

Program semináře:
• Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
• Příjmy, z nichž se srážky provádějí - §§ 276, 277 a 299 OSŘ
   o čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci
   o daňový bonus a exekuce dle § 312 OSŘ
   o započtení proti pohledávce na mzdu - § 144a ZP
   o pohledávky autorské odměny - § 319 OSŘ
• Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 327 ZP, dohoda uzavřená podle § 2045 OZ)
• Srážky přednostní a nepřednostní
• Pořadí srážek
• Pojem vyživovaná osoba, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu a dlužníka
• Jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu
• Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody
• Příslušenství ke srážce a nabytí právní moci
• Povinnosti plátce příjmu při vzniku, trvání a ukončení PPV
• Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů
• Sankce při porušení povinností
• Úroky z prodlení
• Doručování exekučních titulů do datových schránek
• Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM – povinnosti vůči OSSZ a opačně
• Přechodná ustanovení zákoníku práce a nového občanského zákoníku - provádění srážek na základě dohod uzavřených do 31.12.2013, § 551 zákona č. 40/1964 Sb. (starý občanský zákoník).
• Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby (podání návrhu na ins. řízení, zahájení insolvenčního řízení, usnesení o úpadku, rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře, rozhodnutí o konkurzu (tzv. nepatrný konkurz), postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance, výše nezabavitelné částky v případě insolvence, postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele, povinnosti dlužníka)
• Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
• Dotazy posluchačů

 

*) Přihláška a pozvánka je ke stažení zde. Uvedený termín 18.3.2020 uvedený v přihlášce a v pozvánce platí na 14.09.2020. 

 

Ohodnotit tuto položku 
(0 hlasů)

Související položky (podle značky)