Logo

03.04.2020 Zaměstnávání cizinců a vysílání občanů ČR do zahraničí- ZRUŠENO - náhradní termín bude dodatečně určen

Zaměstnávání cizinců a vysílání občanů ČR do zahraničí   lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

 

Mgr. Magdaléna Vyškovská je daňový poradce specializující se na problematiku vysílání pracovníků a zdaňování zahraničních zaměstnanců, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Je autorkou knihy „Cizinci a daně“ a spoluautorkou knihy „Zaměstnávání cizinců“.

 

Místo konání: PAPÍRNA (Unipap plus s.r.o.), Svatopluka Čecha 1, Cheb

Datum konání: 03. 04. 2020

Čas konání: 9:00 - 15:00

Program semináře:
•  Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují (cizinecké právo, pracovní právo, daňové právo, právo sociálního zabezpečení)
• Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
• Zaměstnávání občanů třetích států v ČR (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, Schengenské vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu), vládní programy ekonomické migrace, výjimky, stručný přehled
• Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce (informační povinnost při zaměstnání v ČR nebo jejich vyslání do ČR, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce)
• Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech)
• Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti
• Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích
• Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy, pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv
• Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v ČR
• Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, určení, kdo je daňový rezident a daňový nerezident, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daňových nerezidentů
• Zdanění příjmů zaměstnanců v ČR (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v ČR, vyslaný zaměstnanec do ČR zahraniční společností, mezinárodní pronájem pracovní síly, agentury práce), změny pro rok 2020
• Výpočet superhrubé mzdy – pojistné hrazené do českého systému a rozdíly u pojištění hrazeného do zahraničního systému – pravidla a výklady Generálního finančního ředitelství ve složitějších případech
• Vliv vzniku stálé provozovny zahraničního zaměstnavatele v ČR na zdanění zaměstnance v ČR
• Zdanění nerezidentů - členů statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva)
• Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, základ daně u cizinců, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení, kdy je možné uplatnit
• Zálohy na daň z příjmů u daňových rezidentů a nerezidentů při částečné práci v zahraničí
• Roční zúčtování, kdy ano a kdy ne
• Roční vyúčtování a seznam nerezidentů, mezinárodní výměna informací
• Vysílání zaměstnanců do členských států EU – minimální pracovněprávní podmínky, novela směrnice 96/71 o vysílání pracovníků a její dopady
• Zdanění vyslaných zaměstnanců v zahraničí, zálohy na daň v ČR, kdy ano, kdy ne
• Zamezení dvojího zdanění

 

 

Ohodnotit tuto položku 
(0 hlasů)

Související položky (podle značky)