Logo

01.02.2022 Účetní závěrka za rok 2021

Účetní závěrka za rok 2021 lektor:  Ing. Daniel Horad

Lektorem tohoto semináře je ing. Daniel Horad, auditor, daňový poradce a autor řady publikací a odborných článků. Ing. Horad se odborně zaměřuje na proces účetní závěrky. Více než dvanáct let působil ve skupině TPA Horwath, mimo jiné jako metodik auditu, který se podílel na tvorbě auditní metodik.horad

 

Místo konání: KHK KK, ON-LINE

Datum konání: 01. 02. 2022

Čas konání: 9:00 - 16:00

Pro elektronické přihlášení je možné využít naši elektronickou přihlášku.

Elektronickou přihlášku je možné otevřít i pomocí QR kódu   QRCode pro Přihláška na cyklus seminářů DANĚ 2022 

 

Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a  aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví si vás dovolujeme informovat o podmínkách, za kterých je umožněno účastnit se našich prezenčních vzdělávacích akcích:

  • Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19
  • Účastníci akce jsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest
  • Účastníci jsou povinni prokazovat bezinfekčnost
    • Dokončené očkování proti onemocnění COVID-19 (14 dnů od druhé dávky)
    • Prodělané onemocnění COVID-19 (maximálně 180 dnů)
    • Výjimku z očkování mají osoby po první dávce očkování (nebo pokud neuplynulo 14 dní od druhé dávky) a dále ti, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou (informace o této skutečnosti musí být zavedena v registru ISIN). U těchto osob je možné účastnit se hromadné akce po absolvování PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin.

Dokončené očkování či prodělání nemoci prokážete nejlépe aplikací Tečka v mobilním telefonu, případně vytištěným potvrzením.

Výše uvedené skutečnosti jsou účastníci povinni prokazovat při vstupu na hromadné akce, jinak jim nejsme schopni umožnit vstup. Tato povinnost pro nás a účastníky vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Ohodnotit tuto položku 
(0 hlasů)

Související položky (podle značky)