Logo

Zobrazení položek podle značky: Pracovní právo

Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2021 lektor:  JUDr. Miloš Hejmala
Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2020 lektor:  JUDr. Miloš Hejmala
Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2019 lektor:  JUDr. Miloš Hejmala
Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2018 lektor:  JUDr. Miloš Hejmala
22.09.2016 Ústavní soud, Brno, TZ 101/2016 I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Okresního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě. Těmito rozhodnutími totiž bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces, právo na svobodné jednání, právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky a rovněž zásada, že smlouvy je třeba dodržovat (pacta sunt servanda).
Zveřejněno v Aktuality
Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2017 lektor:  JUDr. Miloš Hejmala
Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2016 lektor:  JUDr. Miloš Hejmala
Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2015 lektor:  JUDr. Miloš Hejmala