Logo

MBA Lenka Kruntorádová
Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, v roce 1997 potom Osvědčení daňového poradce. V roce 2001 byla jmenová znalcem v oboru ekonomie-odvětví účetní evidence.