pondělí 18 prosinec 2017
Školení -  již proběhlo

Školení - již proběhlo (25)

Společnost Chebská účetní a poradenská s.r.o. pro Vás připravuje již od roku 2008 semináře zaměřené na novinky z oblasti daní, sociálního pojištění, účetnictví a pracovního práva. Jako referenci našich seminářů zde uvádíme výčet některých námi pořádaných seminářů. 

Účetní závěrka a vybrané okruhy daně z příjmu PO 2016/17    lektor:  Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Cestovní náhrady v roce 2017 lektor:  JUDr. Marie Salačová
11.04.2017 DPH řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí v roce 2017 lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík
Roční zúčtování záloh na dan z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016 lektor:  Ing. Marie Hajšmanová
Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2017 lektor:  JUDr. Miloš Hejmala
MZDOVÝ SPECIÁL 2017 - nemocenské a důchodové pojištění v roce 2017 lektor:  Ing. Marta Ženíšková
DPH v tuzemsku v roce 2017 lektor:  Ing. Václav Benda
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a se třetími zeměmi v roce 2017 lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík
EET - elektronická evidence tržeb v roce 2016 Určen pro: podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do EET zapojit i pro jejich účetní lektor: Bc. Zdeněk Vondrák
12.04.2016 DPH řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí v roce 2016 lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík
Cestovní náhrady v roce 2016 lektor:  JUDr. Marie Salačová
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a se třetími zeměmi v roce 2016 lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík
Roční zúčtování záloh na dan z příjmů ze závislé činnosti za rok 2015 lektor:  Ing. Marie Hajšmanová
Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2016 lektor:  JUDr. Miloš Hejmala
DPH v tuzemsku v roce 2016  - Kontrolní hlášení (pozor změna termínu na 20.2.2016) lektor:  Ing. Růžena Hrůšová,   (Ing. Václav Benda zrušeno pro nemoc)
Strana 1 z 2

Aktuality