Logo

Daňové poradenství

Profese daňového poradenství je upravena zákonem 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Vlastní rozsah činnosti daňových poradců je formulován jako „poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb (dále jen daně), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisí (dále jen daňové poradenství)". Působnost daňových poradců je tedy značně rozsáhlá a přesahuje pouhé vyplnění daňového přiznání. Daňoví poradci působí převážně v oblasti daní a účetnictví, jako odborníci poskytující komplexní servis, zahrnující zastupování klienta, poradenství, ekonomické a daňové plánování, zpracování účetnictví, kontrolní činnosti apod. Mnohé z těchto aktivit na trhu nabízejí i další subjekty. U daňových poradců je však tento servis nabízen převážně v rámci působnosti zákona 523/1992 Sb., a to má za následek zpřesnění některých prvků vztahu poradce a klienta. Zákon totiž ukládá některá práva a povinnosti, a dává tak klientům záruky, které by u služby poskytnuté na např. na základě Živnostenského zákona neměli. Zákon jasně stanovuje daňovému poradci např. povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s daňovým poradenstvím dozvěděl. Daňový poradce také odpovídá za škodu, která klientovi v souvislosti s daňovým poradcem vznikne.

V této oblasti nabízíme:

• zpracování daňového přiznání právnických a fyzických osob

• poradenství v oblasti daní (daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, silniční daně a dalších daní)

• poradenství při zakládání, přeměnách, fúzích a prodejích společností

• poradenství v mezinárodních daňových otázkách

• strategické plánování vývoje společnosti s využitím daňových možností

• poradenství v oblasti daně ze závislé činnosti, sociálního pojištění, pracovního práva

• komunikace s finančním úřadem, zastupování při daňových kontrolách

Vzhledem k naší dlouholeté zkušenosti V oblasti daňového poradenství můžeme nabídnout různé varianty daňového poradenství zaměřené na konkrétní podmínky klienta. Můžeme se věnovat jen určitým problematickým oblastem, které byly definovány klientem, nebo sami provést analýzu účetnictví s vyhodnocením daňových rizik a s navržením postupů k jejich řešení. Naše služby pak mohou být poskytovány formou jednorázového, průběžného, či speciálního poradenství, nebo formou zpracování daňového přiznání.

Daňové poradenství je v souladu se zákonem poskytováno daňovým poradcem - fyzickou osobou zapsanou v seznamu daňových poradců.

Ing. František Novák

daňový poradce ev.č. 1950, člen KDP ČR, e-mail: novak @ chebskaucetni.cz

Jiří Motičák

daňový poradce ev.č. 3835, člen KDP ČR, e-mail: moticak @ chebskaucetni.cz

Označeno v