Logo

Aktuality

Aktuálně ze světa financí a co byste měli vědět.

Nejvyšší správní soud neděle, 15 březen 2015 12:58
ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU - RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DPH V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud (NSS) své vůbec první rozhodnutí k problematice ručení odběratele za nezaplacenou DPH. Tento rozsudek (č.j. 4 Afs 223/2014 – 36 ze dne 19. prosince 2014) obsahuje poměrně zásadní posouzení toho, za jakých okolností může…
Číst dál...
Povinná elektronická komunikace s finanční správou od 1.1.2015 úterý, 06 leden 2015 15:13
Na daňové poplatníky, kteří mají datovou schránku nebo mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem se v určitých případech od 1.1. 2015 vztahuje povinná elektronická komunikace s finanční správou!
Číst dál...
Informace k promíjení příslušenství daně od 1. 1. 2015 úterý, 06 leden 2015 14:53
S účinností od 1. 1. 2015 bude účinná právní úprava týkající se individuálního promíjení příslušenství daně na základě zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 267/2014 Sb."). Obecná právní úprava…
Číst dál...
Limit pro bezhotovostní platby se od 1.12.2014 snižuje na 270.000,- Kč pátek, 05 prosinec 2014 14:46
Dne 19.11.2014 byl ve Sbírce zákonů v částce 108 zveřejněn zákon č. 261/2014, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Částí druhou uvedeného zákona dochází mimo jiné k novelizaci zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. S účinností od 1.12.2014 se mění limit dle § 4 odst. 1 z částky…
Číst dál...
Strana 2 z 3