Logo

Chebská účetní a poradenská s.r.o.

Daňová kontrola „nanečisto“ Daňová kontrola je dílčím procesním postupem odehrávajícím se v rámci daňového řízení a je jedním z prostředků správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje základ daně a ostatní okolnosti rozhodné pro správné stanovení, vyměření a vybrání daně od poplatníka nebo splnění daňových povinností plátce.

Daňová kontrola je upravena zejména v § 85 a násl. zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád. Daňová kontrola je nepříjemnou záležitostí, která vždy vyvolá u daňového subjektu nejistotu a obavy z doměrku daně a příslušných sankcí. Nikdy nelze zcela vyloučit, že subjekt nějakou skutečnost ve svém daňovém přiznání neopomněl přiznat nebo si ji, byť i neúmyslně, vyložil jiným způsobem než správce daně. V takových situacích se může stát daňová kontrola pro daňový subjekt noční můrou. Naše společnost Vám nabízí služby svého vlastního kontrolního oddělení, které provede kontrolu Vašeho účetnictví v rozsahu a způsobem, jak probíhá v rámci daňové kontroly prováděné správci daně. Kontrolu provádějí naši zaměstnanci, kteří mají dlouholeté zkušenosti kontrolorů správců daně.
Číst dál...