pondělí 16 říjen 2017
Přihlásit se Registrovat

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU - RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DPH

V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud (NSS) své vůbec první rozhodnutí k problematice ručení odběratele za nezaplacenou DPH. Tento rozsudek (č.j. 4 Afs 223/2014 – 36 ze dne 19. prosince 2014) obsahuje poměrně zásadní posouzení toho, za jakých okolností může být odběratel zdanitelného plnění finančním úřadem vyzván, aby jako ručitel uhradil daň na výstupu neodvedenou dodavatelem.

Zveřejněno v Aktuality

Na daňové poplatníky, kteří mají datovou schránku nebo mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem se v určitých případech od 1.1. 2015 vztahuje povinná elektronická komunikace s finanční správou!

Zveřejněno v Aktuality

S účinností od 1. 1. 2015 bude účinná právní úprava týkající se individuálního promíjení příslušenství daně na základě zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 267/2014 Sb."). Obecná právní úprava individuálního promíjení příslušenství daně bude upravena v § 259 až 259c zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád"). Generální finanční ředitelství připravuje pokyn řady GFŘ-D k postupu orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu. Tento pokyn bude publikován ve Finančním zpravodaji.

Zveřejněno v Aktuality

Do závěrečné schvalovací fáze jde návrh nařízení vlády, kterým se mají od 1.1.2015 stanovit konkrétní kategorie zboží a služeb, při jejichž dodání či poskytnutí se použije režim přenesení daňové povinnosti.

Zveřejněno v Aktuality

Dne 19.11.2014 byl ve Sbírce zákonů v částce 108 zveřejněn zákon č. 261/2014, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Částí druhou uvedeného zákona dochází mimo jiné k novelizaci zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. S účinností od 1.12.2014 se mění limit dle § 4 odst. 1 z částky 350.000,- Kč na nově uzákoněných 270.000,- Kč.

Zveřejněno v Aktuality

Kancelář Komory zveřejňuje nové propagační video Komory daňových poradců ČR, aneb proč je důležité, mít daňového poradce.

Zveřejněno v Daňové poradenství


Zákon o obchodních korporacích dispozitivně podmiňuje převod podílu na osobu, která není společníkem, souhlasem valné hromady. Mlčí-li v této věci zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným, která vznikla po 1.1. 2014 nebo která se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, uplatní se toto zákonné omezení. Jaké náležitosti budou muset být splněny, aby byl podíl na nabyvatele bezpečně převeden?

 

Zveřejněno v Aktuality