pondělí 18 prosinec 2017
Daňová kontrola

Daňová kontrola „nanečisto“ Daňová kontrola je dílčím procesním postupem odehrávajícím se v rámci daňového řízení a je jedním z prostředků správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje základ daně a ostatní okolnosti rozhodné pro správné stanovení, vyměření a vybrání daně od poplatníka nebo splnění daňových povinností plátce.

Daňová kontrola

středa, 13 listopad 2013 00:00 Napsal(a)
Daňová kontrola je upravena zejména v § 16 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Daňová kontrola je nepříjemnou záležitostí, která vždy vyvolá u daňového subjektu nejistotu a obavy z doměrku daně a příslušných sankcí. Nikdy nelze zcela vyloučit, že subjekt nějakou skutečnost ve svém daňovém přiznání neopomněl přiznat nebo si ji, byť i neúmyslně, vyložil jiným způsobem než správce daně. V takových situacích se může stát daňová kontrola pro daňový subjekt noční můrou. Naše společnost Vám nabízí služby svého vlastního kontrolního oddělení, které provede kontrolu Vašeho účetnictví v rozsahu a způsobem, jak probíhá v rámci daňové kontroly prováděné správci daně. Kontrolu provádějí naši zaměstnanci, kteří mají dlouholeté zkušenosti kontrolorů správců daně.

Aktuality