Logo

Following is an overview of our tutors.

Ing. Václav Benda

Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní a podílel se na přípravě zákona o DPH, který nabyl

...


» more

doc. Ing., CSc. Hana Březinová

Působí jako Rektorka a VŠ učitel (Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., Bankovní institut vysoká škola a.s.), metodik

...


» more

JUDr. Svatopluk Galočík

JUDr. Galočík se věnuje problematice DPH a v návaznosti na tuto daň i celním předpisům od zavedení nové daňové soustavy do

...


» more

Ing. Marie Hajšmanová

Specialista v oboru mezd. Mnohaletá praxe jako mzdová účetní, daňový metodik Finančního ředitelství v Plzni. Má dlouholeté

...


» more

JUDr. Miloš Hejmala

Advokát se specializací na právo pracovní a to právo pracovní individuální a kolektivní - 18 let specializované praxe. Lektor

...


» more

Ing. Daniel Horad

Auditor, daňový poradce a autor řady publikací a odborných článků. Ing. Horad se odborně zaměřuje na proces účetní

...


» more

Ing. Růžena Klímová

Ing. Klímová publikuje v mnoha odborných časopisech, svoji publikační činnost zahájila v r. 2000,

...


» more

MBA Lenka Kruntorádová

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let

...


» more

JUDr. Marie Salačová

Specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a  spoluautorka řady publikací.» more

Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu

...


» more

Zdeněk Vondrák

Daňový poradce, lektor.» more

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Mgr. Magdaléna Vyškovská je daňový poradce specializující se na

...


» more

Ing. Marta Ženíšková

Vedoucí oddělení nemocenského pojištění na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dlouholetá pracovnice Ministerstva

...


» more