Logo

Jiří Motičák

Daně nelze vybírat tam, kde to jde nejjednodušeji 19.02.2018 Nejvyšší správní soud ČR, Brno, 5 Afs 60/2017-60 V poslední době byl v médiích často komentován rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2018, č. j.  5 Afs 60/2017 - 60  ve věci společnosti Vyrtych a.s., který se týká nároku na odpočet DPH. „Z rozsudku vyplývá, že ani v rámci boje proti daňovým podvodům není možné postupovat tak, že daň bude vybrána u toho subjektu v řetězci, kde to jde nejjednodušeji.
Stát nemůže registrovat podnikatele k platbě DPH v neomezené lhůtě 21.09.2017 Nejvyšší správní soud ČR, Brno, 10 Afs 329/2016 Nejvyšší správní soud dospěl v nedávném rozsudku k závěru, že pravomoc správce daně registrovat z moci úřední podnikatele jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) není časově neomezená, ale podléhá, stejně jako jakékoliv jiné zásahy státu do právní sféry lidí, časovému omezení.
Účetní závěrka a vybrané okruhy daně z příjmu PO 2017/18 lektor:  Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Uplatňování DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů lektor:  Olga Holubová
Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality lektor:  Olga Holubová
středa, 15 listopad 2017 23:13

07.03.2018 Cestovní náhrady v roce 2018

Cestovní náhrady v roce 2018 lektor:  JUDr. Marie Salačová
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a se třetími zeměmi v roce 2018 lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík
Roční zúčtování záloh na dan z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017 lektor:  Ing. Marie Hajšmanová
Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2018 lektor:  JUDr. Miloš Hejmala
středa, 15 listopad 2017 23:05

09.01.2018 DPH v tuzemsku v roce 2018

DPH v tuzemsku v roce 2018 lektor:  Ing. Václav Benda
Strana 1 z 5