Logo

31.01.2024 DPH v tuzemsku v roce 2024

DPH v tuzemsku v roce 2024 lektor:  Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH


Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní a podílel se na přípravě zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. ledna 1993. Řadu let působil na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení legislativy DPH a v této funkci se také podílel na přípravě a projednávání nového  zákona o DPH, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004. Od srpna 2004 působí v soukromé poradenské sféře, kde se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH. Na problematiku této daně se dlouhá léta zaměřuje také ve své lektorské a publikační činnosti. Pravidelně publikuje články na téma DPH v  odborných časopisech zaměřených na oblast účetnictví a daní.

 0benda-47.jpg

  

Výklad bude zaměřen zejména na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2024, a to po novelizacích zákona provedených v roce 2023 a s účinností od 1. 1. 2024. Účastníci semináře budou seznámeni také s dalšími případnými změnami plánovanými v roce 2024. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení základních pojmů,
 • vymezení obratu a registrace plátců v roce 2024,
 • vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku,
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku,
 • uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní,
 • sazby daně v roce 2024,
 • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
 • odpočet daně v roce 2024,
 • zvláštní režim pro cestovní službu v roce 2024,
 • správa daně v tuzemsku, včetně podmínek pro zrušení registrace v roce 2024,
 • kontrolní hlášení v roce 2024,
 • zvláštní režimu jednoho správního místa (OSS), včetně dovozního režimu (IOSS).

 

Místo konání: ZČU, Hradební 2047/22, 350 02 Cheb 2, POZOR ZMĚNA !!!

Datum konání: 31. 01. 2024

Čas konání: 9:00 - 16:00

 

Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních

V toto chvíli nejsou žádná závazně přijatá omezení. Informujte se prosím bezprostředně před začátkem semináře, zda nedošlo ke změně. O případné změně budete informování zde, případně e-mailem.

 

Ohodnotit tuto položku 
(1 Hlasovat)