Logo

01.02.2024 Roční zúčtování záloh na dan z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023 - včetně modulu Benefity 2024 Doporučený

Roční zúčtování záloh na dan z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023- včetně modulu Benefity 2024 lektor:  Ing. Marie Hajšmanová

Specialista v oboru mezd. Mnohaletá praxe jako mzdová účetní, daňový metodik Finančního ředitelství v Plzni. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti mzdové evidence. Je soudním znalcem v oboru mezd a účetnictví a mzdovým auditorem s garancí IES. Kromě poradenství se věnuje lektorské a publikační činnosti.
0ing marie hajsmanova

 

Místo konání: KHK KK, Náměstí krále Jiřího 33, Cheb

Datum konání: 01. 02. 2024

Čas konání: 9:00 - 14:00

Obsah semináře:
Benefity od ledna 2024

- benefity z pohledu zákoníku práce, jejich úloha při odměňování
- benefity z pohledu zákona o daních z příjmů
- vnitřní předpisy k oblasti benefitů
- úprava benefitů v zákoně o daních z příjmů od ledna 2024
- příspěvky zaměstnavatele na

 jídlo a nápoje k dispozici na pracovišti, pracovní obědy
 na stravování zaměstnanců (stravenky, stravenkový paušál)
 nepeněžní benefity na sociální potřeby zaměstnanců
 akce pořádané zaměstnavatelem
 příspěvky zaměstnavatele na produkty na stáří a další plnění zaměstnavatele využitelné k motivaci zaměstnanců
- daňová uznatelnost nákladů vynaložených na zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatele

Daň z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2024 a roční zúčtování záloh na daň za rok 2023
1. Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2024 na základě konsolidačního balíčku a dalších změn právních předpisů
- změny v daňové povinnosti – nová hranice pro daňovou progresi, limit pro srážkovou daň
- změny limitů pro ocenění bezplatného poskytnutí služebního auta pro soukromé účely
- práce na dálku a paušální náklady s ní spojené
- změny slev na dani (sleva na studenta, školkovné)
- zrušení a úprava některých nezdanitelných částek ze základu daně
- změny v povinnostech zaměstnavatelů ve vztahu k FÚ
2. Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023
- základní zásady pro provedení ročního zúčtování – povinnosti plátců daně, práva poplatníků
- žádost o provedení ročního zúčtování záloha za rok 2023
- prokazování slev na dani a jejich uplatnění až na konci roku (podmínky pro jejich přiznání, doklady), sleva na vyživovanou manželku
- roční zúčtování záloh na daň v případě více zaměstnání ve zdaňovacím období
- nezdanitelné části ze základu daně, jejich uplatnění a prokazování
- složitější příklady prokazování nároku na slevu a snížení základu daně o nezdanitelné části z praxe

 

Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních

V toto chvíli nejsou žádná závazně přijatá omezení. Informujte se prosím bezprostředně před začátkem semináře, zda nedošlo ke změně. O případné změně budete informování zde, případně e-mailem.

Stáhnout přílohy:
Ohodnotit tuto položku 
(1 Hlasovat)