Logo

12.04.2019 DPH řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí v roce 2019 lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík
Zveřejněno v Školení
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a se třetími zeměmi v roce 2019 lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík
úterý, 06 listopad 2018 23:15

08.01.2019 DPH v tuzemsku v roce 2019

DPH v tuzemsku v roce 2019 lektor:  Ing. Václav Benda
Daně nelze vybírat tam, kde to jde nejjednodušeji 19.02.2018 Nejvyšší správní soud ČR, Brno, 5 Afs 60/2017-60 V poslední době byl v médiích často komentován rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2018, č. j.  5 Afs 60/2017 - 60  ve věci společnosti Vyrtych a.s., který se týká nároku na odpočet DPH. „Z rozsudku vyplývá, že ani v rámci boje proti daňovým podvodům není možné postupovat tak, že daň bude vybrána u toho subjektu v řetězci, kde to jde nejjednodušeji.
Zveřejněno v Aktuality
Stát nemůže registrovat podnikatele k platbě DPH v neomezené lhůtě 21.09.2017 Nejvyšší správní soud ČR, Brno, 10 Afs 329/2016 Nejvyšší správní soud dospěl v nedávném rozsudku k závěru, že pravomoc správce daně registrovat z moci úřední podnikatele jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) není časově neomezená, ale podléhá, stejně jako jakékoliv jiné zásahy státu do právní sféry lidí, časovému omezení.
Zveřejněno v Aktuality
Uplatňování DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů lektor:  Olga Holubová
Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality lektor:  Olga Holubová
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a se třetími zeměmi v roce 2018 lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík
středa, 15 listopad 2017 23:05

09.01.2018 DPH v tuzemsku v roce 2018

DPH v tuzemsku v roce 2018 lektor:  Ing. Václav Benda
Ústavní soud zrušil dvě ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, která upravují kontrolní hlášení 19.12.2016 Ústavní soud, Brno, TZ 129/2016 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) částečně vyhovělo návrhu skupiny 21 senátorů a zrušilo ustanovení § 101d odst. 1 dnem 31. 12. 2017 a ustanovení § 101g odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ve zbývající části byl návrh zamítnut. Řízení o části návrhu na zrušení ustanovení § 101g odst. 3 a 101d odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty byl zastaven, neboť došlo v průběhu řízení před Ústavním soudem k dílčí novelizaci těchto ustanovení.
Zveřejněno v Aktuality
Strana 1 z 3