Logo

Jiří Motičák

pondělí, 28 leden 2019 18:21

06.02.2019 Účetní závěrka za rok 2018

Účetní závěrka za rok 2018 lektor:  Ing. Daniel Horad
12.04.2019 DPH řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí v roce 2019 lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík
čtvrtek, 29 listopad 2018 12:37

14.03.2019 Cestovní náhrady v roce 2019

Cestovní náhrady v roce 2019 lektor:  JUDr. Marie Salačová
Zákoník práce - novinky a aktuality pro rok 2019 lektor:  JUDr. Miloš Hejmala
Roční zúčtování záloh na dan z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 lektor:  Ing. Marie Hajšmanová
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a se třetími zeměmi v roce 2019 lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík
úterý, 06 listopad 2018 23:15

08.01.2019 DPH v tuzemsku v roce 2019

DPH v tuzemsku v roce 2019 lektor:  Ing. Václav Benda
úterý, 06 listopad 2018 23:09

14.01.2019 - MZDOVÝ SPECIÁL 2019

MZDOVÝ SPECIÁL 2019 - nemocenské a důchodové pojištění v roce 2019 lektor:  Ing. Marta Ženíšková
Daně nelze vybírat tam, kde to jde nejjednodušeji 19.02.2018 Nejvyšší správní soud ČR, Brno, 5 Afs 60/2017-60 V poslední době byl v médiích často komentován rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2018, č. j.  5 Afs 60/2017 - 60  ve věci společnosti Vyrtych a.s., který se týká nároku na odpočet DPH. „Z rozsudku vyplývá, že ani v rámci boje proti daňovým podvodům není možné postupovat tak, že daň bude vybrána u toho subjektu v řetězci, kde to jde nejjednodušeji.
Stát nemůže registrovat podnikatele k platbě DPH v neomezené lhůtě 21.09.2017 Nejvyšší správní soud ČR, Brno, 10 Afs 329/2016 Nejvyšší správní soud dospěl v nedávném rozsudku k závěru, že pravomoc správce daně registrovat z moci úřední podnikatele jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) není časově neomezená, ale podléhá, stejně jako jakékoliv jiné zásahy státu do právní sféry lidí, časovému omezení.
Strana 1 z 6